..: دود سیگار را بگیر به عرش رو :..

دلتنگ کسی هستم درین حوالی!

نمی دانم هنوز هم می خواند یا نه! تنها به این امید که شاید می بیند، برایش می نویسم، از خودش، تقدیم به خودش...

پر شد تمام هستیِ من از حضور تو

زیبا شده دقایقِ من، از مرور تو

 

تصویر نازنین تو در روبروی من

ماندن کنار تو همه ی آرزوی من!

 

چشمان تو بهانه ی دلتنگی من است

این آخرین ترانه ی دلتنگی من است

 

بین من و تو فاصله بیداد می کند

اما دلم همیشه تو را یاد می کند

 

+تاريخ 91/02/27ساعت 22:56 نويسنده آشفته |